Wat is juist: 'Omringd door haar dierbaren is maandag overleden ...' of 'Omringt door haar dierbaren is maandag overleden ...'?

'Omringd door haar dierbaren is maandag overleden ...' is juist. Omringd is hier het voltooid deelwoord van omringen, en alleen die vorm is hier goed. In zinnen als 'Gesteund door haar dierbaren is maandag overleden ...' en 'Bijgestaan door haar dierbaren is maandag overleden ...' is duidelijker te zien en te horen dat in deze constructie alleen het voltooid deelwoord past. Gesteund en bijgestaan zijn (door ge-) immers gemakkelijker herkenbaar als voltooide deelwoorden dan omringd.

Het voltooid deelwoord omringd eindigt op een d, omdat ook de verleden tijd omringde (zoals in 'Haar familie omringde haar') een d bevat. Nog meer voorbeelden met het voltooid deelwoord omringd:

  • Een eiland wordt omringd door water.
  • Ik ben omringd door vriendelijke mensen.
  • Omringd door al dat lekkers was het moeilijk mijn dieet vol te houden.
  • We hebben een huis gehuurd met een door olijfbomen omringd stukje land.

Omringt is de persoonsvorm van de tegenwoordige tijd, die juist is in bijvoorbeeld 'Mijn familie omringt me' en 'De heg omringt de tuin.' Aan de stam moet nu een t worden toegevoegd, net als in 'Mijn familie steunt me' en 'De heg omgeeft de tuin.'