Betekent om de maand 'elke maand' of 'elke twee maanden'?

Om de maand betekent meestal 'de ene maand wel, de andere niet', dus 'elke twee maanden' oftewel 'steeds na een periode van twee maanden'.
 
Om kan in combinatie met een tijdsaanduiding verschillende betekenissen hebben. Als na om en het lidwoord een getal groter dan één volgt, betekent om 'na het genoemde aantal (tijds)eenheden'.
  • om de twee weken = 'steeds na verloop van twee weken'
  • om de drie woorden = 'steeds na het uitspreken van drie woorden'
  • om de tien jaar = 'steeds na verloop van tien jaar'

Als er na het lidwoord geen getal wordt genoemd, is de betekenis van om minder duidelijk. Bij kleinere tijdseenheden (seconde, minuut, uur) betekent om meestal 'na verloop van één eenheid', 'elke/iedere'. 

  • om de seconde = elke seconde
  • om de minuut = elke minuut 
  • om het uur = elk uur
Maar hoe groter de tijdseenheid, des te vaker betekent om 'na verloop van twéé eenheden'. 
  • om de dag = de ene dag wel en de andere niet
  • om de week = de ene week wel en de andere niet
  • om de maand = de ene maand wel en de andere niet
  • om het jaar = het ene jaar wel en het andere niet 
Zeker om de dag, om de week en om de maand worden op verschillende manieren gebruikt. Soms is met om de dag 'elke dag' bedoeld, dan weer 'elke twee dagen'. De context moet dan uitwijzen wat er bedoeld is. Om dubbelzinnigheid te voorkomen, zijn er ook andere formuleringen mogelijk: bijvoorbeeld elke dag, dagelijks of de ene dag wel, de andere niet.