Schrijf je de maand oktober/october met een c of met een k? En is de kleine letter juist of moet het een hoofdletter zijn?

De juiste spelling van de tiende maand is oktober, met een k en een kleine letter.

C of k

De spelling october is het oudst; deze schrijfwijze is overgenomen uit het Latijn. De Latijnse maandnaam october is afgeleid van octo, dat ‘acht’ betekent, omdat oktober bij de Romeinen de achtste maand van het jaar was; het jaar begon bij de Romeinen op 1 maart. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de naam in het Nederlands steeds vaker met een k geschreven, en die veelvoorkomende variant kwam daardoor ook in de officiële woordenlijst terecht: de Woordenlijst Nederlandse taal uit 1954, ook wel bekend als het ‘Groene Boekje’, vermeldde zowel de vorm october als oktober.

Sinds 1995, toen er een officiële nieuwe editie van het Groene Boekje verscheen, is uitsluitend de spelling met een k juist. Woorden als octaaf, octopus, octaan en octet – die ook van het Latijnse woord octo zijn afgeleid – zijn nooit met een k ingeburgerd geraakt en zijn officieel nog steeds met een c.

Hoofdletter of kleine letter

Tot halverwege de twintigste eeuw schreef men de namen van maanden, week- en feestdagen met een hoofdletter: Januari, Maandag, Vrijdag, enz. Maar in het Groene Boekje uit 1954 kregen de namen van maanden en de dagen van de week een kleine letter, omdat het geen unieke namen zijn, en dat is sindsdien zo gebleven. Alleen feestdagen worden nog steeds met een hoofdletter geschreven: Pasen, Goede Vrijdag, Witte Donderdag, enz.

Bijzonder geval

De oude spelling October komt nog wel voor in de naam van de 3 October Vereeniging uit Leiden, die elk jaar de feestelijkheden rond Leidens Ontzet organiseert.