Wat is juist: norme-en-waardeloos of normen-en-waardenloos?

Normen-en-waardenloos ('zonder normen en waarden') is juist.

De spelling normen-en-waardenloos is best opmerkelijk. Volgens de officiële spelling krijgen afleidingen op -loos namelijk geen tussen-n. Daarom is het bijvoorbeeld kosteloos en sterreloos. Maar normen-en-waardenloos is een uitzondering: normen-en-waarden wordt hierin als onveranderlijke samenkoppeling gezien, en daarachter wordt -loos geplakt. Hetzelfde gebeurt in normen-en-waardenloosheid. Deze afleidingen lijken daarmee op samenstellingen als normen-en-waardendebat, normen-en-waardendiscussie en normen-en-waardenstelsel

Waarde(n)loos en norme(n)loos
Als waardeloos(heid) en normeloos(heid) los voorkomen (dus niet als deel van normen-en-waardenloos(heid)), moet u volgens de officiële spelling de tussen-n weglaten, ook al bedoelt u 'zonder waarden' of 'zonder normen'. Het is dan bijvoorbeeld: 'De waardeloosheid van de jeugd wordt sterk overdreven' en 'Sommige mensen zijn bang voor een normeloze samenleving.' 

Wat ons betreft kunt u op uw eigen taalgevoel afgaan. Veel mensen vinden waardeloos in de betekenis 'zonder waarden' vreemd, omdat de betekenis 'heel slecht' zich opdringt. En normenloos drukt voor velen duidelijker de betekenis 'zonder normen' uit dan normeloos. In de Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu staan daarom behalve de officiële spellingen waardeloos en normeloos ook de alternatieven waardenloos en normenloos. 

Volgens ons kunt u dus prima schrijven: 'De waardenloosheid van de jeugd wordt sterk overdreven' en 'Sommige mensen zijn bang voor een normenloze samenleving.'