Is Niemand helpt elkaar wel een goede zin? Elkaar moet toch naar een meervoud verwijzen?

 

Niemand helpt elkaar is een correcte zin.

Elkaar is een wederkerig voornaamwoord: het drukt uit dat een handeling tussen de genoemde personen heen en weer gaat. In: 'Jan en Piet slaan elkaar' worden Jan en Piet allebei door de ander geslagen. Elkaar verwijst altijd naar meerdere woorden of naar een woord dat een meervoudige betekenis heeft, maar dat woord hoeft zelf niet per se in het meervoud te staan. Het kan ook een verzamelwoord zijn als menigte of groep, of een onbepaald voornaamwoord met een meervoudige betekenis, zoals niemand, iedereen of men. In de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) vinden we enkele voorbeelden:

  • Over een uur komt de klas weer in dit lokaal bij elkaar.
  • De menigte ging uit elkaar.
  • Men hielp elkaar.

Als elkaar achter een voorzetsel staat, heeft het zijn wederkerigheid soms gedeeltelijk of zelfs geheel verloren. In het laatste geval mag het woord waarnaar het verwijst ook in betekenis een enkelvoud zijn:

  • Hij zakte van pure ellende in elkaar.