Is het Nederlands of Nederland’s of nog iets anders in ‘De Efteling is Nederland’s grootste pretpark’?

Het beste is ‘De Efteling is het grootste pretpark van Nederland.’

Er zijn twee dingen vreemd aan Nederland’s grootste pretpark. Om te beginnen is de apostrof in Nederland’s overbodig. De bezits-s kan gewoon aan de naam vast worden geschreven, omdat er geen uitspraakprobleem ontstaat: Nederlands grootste pretpark.

Ten tweede is ‘het grootste pretpark van Nederland’ veel natuurlijker om te zeggen dan ‘Nederlands grootste pretpark’. Die eerste formulering is het gebruikelijkst in onze taal, de tweede constructie is vermoedelijk uit het Engels geleend.