Wat is de juiste schrijfwijze: naar verluidt of naar verluid?

De juiste vorm is naar verluidt. Bijvoorbeeld in: ‘Naar verluidt wordt ze volgende week tot voorzitter benoemd.’

Naar verluidt is een verkorting van naar het verluidt, waarbij het werkwoord verluiden ‘bekend worden’ betekent. Verluidt is dus een derde persoon enkelvoud (met de vorm stam + t: verluid + t = verluidt). Het onderwerp het is weggevallen. Dat is waarschijnlijk gebeurd doordat het een bekende vaste uitdrukking is geworden. De constructie is te vergelijken met naar het schijnt en naar (het) blijkt, waarin ook een derde persoon enkelvoud staat.

In sommige oudere naslagwerken is (ook) naar verluid te vinden. Dat komt doordat deze constructie ook vaak werd geïnterpreteerd als verkorting van naar verluid wordt. In naar verluid wordt is verluid dan een voltooid deelwoord, net als gezegd in naar gezegd wordt. Dat is op zichzelf geen vreemde redenering. Toch is in de loop van de tijd alleen naar verluidt de juiste spelling in de naslagwerken terechtgekomen. Alle hedendaagse woordenboeken, spellinggidsen en taaladviesboeken geven alleen die vorm. Wij doen dat ook in onze Spellingwijzer Onze Taal en op www.spellingsite.nu.