Wat is de juiste schrijfwijze: naar verluidt of naar verluid?

De juiste vorm is naar verluidt. Bijvoorbeeld in: 'Naar verluidt wordt ze volgende week tot voorzitter benoemd.'

Naar verluidt is een verkorting van naar het verluidt, waarbij het werkwoord verluiden 'bekend worden' betekent. Verluidt is dus een derde persoon enkelvoud (met de vorm stam + t: verluid + t = verluidt). Het onderwerp het is weggevallen – waarschijnlijk door frequent gebruik. De constructie is te vergelijken met naar het schijnt en naar (het) blijkt, waarin ook een derde persoon enkelvoud staat.

In sommige oudere naslagwerken is naar verluid te vinden, omdat de constructie ook vaak werd geïnterpreteerd als verkorting van naar verluid wordt, waarin verluid een voltooid deelwoord is. Toch wordt naar verluidt al lange tijd als algemeen aanvaarde spelling gezien. Alle hedendaagse woordenboeken, spellinggidsen en taaladviesboeken geven die vorm, zoals de Spellingwijzer Onze Taalwww.spellingsite.nu, het Groene Boekje, de Dikke Van Dale (2015) en de Schrijfwijzer (2012) van Jan Renkema.