Wat is de juiste schrijfwijze: naar verluidt of naar verluid?

De woordenboeken, spellinggidsen en taaladviesboeken geven alleen naar verluidt als juiste vorm; zo staat het bijvoorbeeld in het Witte Boekje, de grote Van Dale (2005) en de Schrijfwijzer van Jan Renkema.

De Schrijfwijzer geeft de gangbare verklaring voor deze schrijfwijze: "De uitdrukking naar verluidt krijgt een t, omdat het afkomstig is van naar het verluidt." Hierbij is verluiden gebruikt in de betekenis 'bekend worden'; volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is dat de kernbetekenis ervan. Verluidt is dus oorspronkelijk een derde persoon enkelvoud met de vorm stam + t: verluid + t = verluidt. Het onderwerp het is weggevallen – waarschijnlijk door frequent gebruik. De constructie is te vergelijken met naar (het) nu blijkt, waarin ook een derde persoon enkelvoud staat.

De constructie wordt ook vaak geïnterpreteerd als verkorting van naar verluid wordt; de juiste spelling zou volgens die interpretatie verluid moeten zijn. Toch wordt verluidt al lange tijd als algemeen aanvaarde spelling gezien. Het lijkt erop dat men op enig moment de knoop heeft willen doorhakken en toen heeft gekozen voor naar verluidt; u kunt dus het best die vorm gebruiken.