Wat is juist: na verloop van tijd of naar verloop van tijd?

Na verloop van tijd is juist. Het betekent ‘nadat er enige tijd verstreken was/is, na enkele of vele weken/maanden/jaren’. Het voorzetsel na betekent hier ‘in de tijd volgend op’; verloop van tijd betekent ‘het voorbijgaan van een bepaalde tijdsperiode’.

Na is bijvoorbeeld ook juist in na afloop van, na beëindiging van, na afronding van, na jaren van trouwe dienst, na weken van uitstel, na maanden vertraging, na een bedenktijd van twee dagen, na drie seizoenen, na een periode van grote droogte.

Naar is juist in bijvoorbeeld naar aanleiding van, naar het oordeel van, naar de mening van, naar hartelust, naar iemands pijpen dansennaar de maatstaven van, naar het voorbeeld van, naar eigen zeggen, naar schatting, naar tevredenheid, naar verhouding, naar verluidt, naar verwachting, naar wens, naar de letter van de wet, het naar zijn zin hebben. Het betekent hier ‘zoals, overeenkomstig, volgens’.