Wat is juist: bv’s of bv’en?

Het meervoud van bv (‘besloten vennootschap’) is bv’s.

De meeste afkortingen: ’s in het meervoud

De afkorting bv spreek je letter voor letter uit, als ‘bee-vee’. Bij het vormen van het meervoud, ga je uit van de laatste letter: de v dus. Het meervoud van de ‘letter’ v is v’s. Daardoor is ook het meervoud van bv met een apostrof en een s: bv’s. Het maakt voor het meervoud van bv dus niet uit dat het kernwoord van de afkorting, vennootschap, een meervoud op -en heeft. Het is bijvoorbeeld ook EK’s, cao’s en azc’s – ook al zijn de ‘volledige’ meervoudsvormen Europese kampioenschappen, collectieve arbeidsovereenkomsten en asielzoekerscentra.

Afkortingen op een -s of -x: ’en in het meervoud

Afkortingen die op een s of een x eindigen, eindigen in het meervoud op ’en. Voorbeelden zijn BMX’en, cms’en en PS’en. Het meervoud op ’s zou in deze gevallen moeilijk uit te spreken zijn. Ook hier doet het meervoud van de voluit geschreven woorden er niet toe. Bijvoorbeeld: het meervoud van global positioning system is global positioning systems, maar het meervoud van de afkorting gps is gps’en.

Uitzondering: GGD

Een uitzonderlijk geval is de afkorting GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst): daarvan is zowel het meervoud GGD’s als GGD’en juist. GGD’s zou het meest voor de hand liggen, maar GGD’en is ook ingeburgerd geraakt.

Meer voorbeelden

 • AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur)
 • APV’s (algemene plaatselijke verordening, algemene politieverordening)
 • apz’s (algemeen psychiatrische ziekenhuizen)
 • azc’s (asielzoekerscentra)
 • B&B’s (bed and breakfasts)
 • bbs’en (bulletin board systems)
 • cfk’s (chloorfluorkoolwaterstoffen)
 • cms’en (contentmanagementsystemen)
 • cv’s (centrale verwarmingen, curricula vitae, coöperatieve verenigingen, coöperatieve/commanditaire vennootschappen)
 • CWI’s (Centra voor werk en inkomen)
 • dvd’s (digital versatile disk)
 • EK’s (Europese kampioenschappen)
 • gps’en (global positioning systems)
 • hbs’en (hogereburgerscholen)
 • ksf’s (kritische succesfactoren)
 • MR’s / mr’s (medezeggenschapsraden)
 • mt’s (managementteams)
 • NK’s (Nederlandse kampioenschappen)
 • nv’s (naamloze vennootschappen)
 • obs’en (openbare basisscholen)
 • OR’s / or’s (ondernemingsraden, ouderraden, olympische records)
 • pc’s (personal computers)
 • P.S.’en (postscripta, postscriptums)
 • pvt’s (psychiatrische verpleegtehuizen)
 • PZ’s (politiezones)
 • roc’s (regionale opleidingscentra)
 • rvt’s (raden van toezicht, rust- en verzorgingstehuizen)
 • soa’s (seksueel overdraagbare aandoeningen)
 • tv’s (televisies)
 • umc’s (universitaire medische centra)
 • vzw’s (verenigingen zonder winstoogmerk)
 • wc’s (waterclosetten)
 • WK’s (wereldkampioenschappen)