Wat is juist: bv's of bv'en?

Het meervoud van bv ('besloten vennootschap') is bv's.

Afkortingen die letter voor letter uitgesproken worden, krijgen in het meervoud vrijwel altijd een apostrof en een s. Het maakt voor het meervoud bv's dus niet uit dat het kernwoord van de afkorting, vennootschap, een meervoud op -en heeft. De afkorting bv is een opzichzelfstaand woord met een eigen meervoud. Zo is het ook vve's naast verenigingen van eigenaars/eigenaren, en cao's naast collectieve arbeidsovereenkomsten

Alleen afkortingen die op een s of een x eindigen, krijgen een meervoud op apostrof en -en: BMX'en, hbs'en, sms'en, SOS'en, etcetera. Het meervoud op 's zou in deze gevallen moeilijk uit te spreken zijn. Omdat de meervoudsvormen sms'en en SOS'en op werkwoorden lijken, zijn de verkleinvormen sms'jes en SOS'jes gebruikelijker.

Een uitzonderlijk geval is de afkorting GGD: daarvan bestaat zowel het meervoud GGD's als GGD'en.

Andere voorbeelden: 

 • AMvB's (algemene maatregelen van bestuur)
 • APV's (algemene plaatselijke verordening, algemene politieverordening)
 • apz's (algemeen psychiatrische ziekenhuizen)
 • azc's (asielzoekerscentra)
 • B&B's (bed and breakfasts)
 • cfk's (chloorfluorkoolwaterstoffen)
 • cms'en (contentmanagementsystemen)
 • cv's (coöperatieve verenigingen/vennootschappen, curricula vitae)
 • CWI's (Centra voor werk en inkomen)
 • dvd's (digital versatile disk)
 • EK's (Europese kampioenschappen)
 • gps'en (global positioning systems)
 • ksf's (kritische succesfactoren)
 • MR's / mr's (medezeggenschapsraden)
 • mt's (managementteams)
 • NK's (Nederlandse kampioenschappen)
 • nv's (naamloze vennootschappen)
 • obs'en (openbare basisscholen)
 • OR's / or's (ondernemingsraden, ouderraden, olympische records)
 • pc's (personal computers)
 • P.S.'en (postscripta, postscriptums)
 • pvt's (psychiatrische verpleegtehuizen)
 • PZ's (politiezones)
 • roc's (regionale opleidingscentra)
 • rvt's (raden van toezicht of rust- en verzorgingstehuizen)
 • soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen)
 • tv's (televisies)
 • umc's (universitaire medische centra)
 • vzw's (verenigingen zonder winstoogmerk)
 • wc's (waterclosetten)
 • WK's (wereldkampioenschappen)