Print deze pagina

PS / P.S. / ps / p.s.

Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.? En komt er daarna een dubbele punt?

P.S. (met twee hoofdletters en twee punten) ligt wat ons betreft het meest voor de hand. In ons Witte Boekje (2011) staat deze afkorting dan ook zo vermeld. Volgens de officiële spelling van het Groene Boekje (2005) is de juiste schrijfwijze PS – zonder punten dus. Ook N.B. ('nota bene') moet volgens de huidige officiële spelling zonder punten worden geschreven (als NB dus), maar in het Witte Boekje hebben we N.B. gehandhaafd. Een paar voorbeelden:

  • P.S. Zullen we binnenkort weer eens afspreken? (Witte Boekje)
  • PS Zullen we binnenkort weer eens afspreken? (Groene Boekje)
  • N.B. Kom op tijd, want vol is vol. (Witte Boekje)
  • NB Kom op tijd, want vol is vol. (Groene Boekje) 

Na P.S. en N.B. komt geen dubbele punt te staan.

De afkortingen L.S. (lectori salutem), A.D. ('anno Domini', 'in het jaar des Heren') en S.J. ('Societatis Jesu', '(lid) van de orde der jezuïeten') worden eveneens met hoofdletters en punten geschreven, ook volgens het Groene Boekje. En bijvoorbeeld a.i. ('ad interim, tijdelijk, waarnemend'), a.m. ('ante meridiem', vóór de middag'), p.m. ('post meridiem', 'na de middag' en 'pro memoria/memorie', 'om te onthouden, ter herinnering'), s.s.t.t. (bij adressering, 'salvis titulis', 'met weglating van de titels') worden met kleine letters en punten geschreven.

Trefwoorden

laatste wijziging: 10-12-2014
terug
Jaarwoord banner
-