Wat bedoelt een taalkundige met de term loper?

Een loper (ook wel passe-partout(woord) genoemd) is een woord dat weliswaar in elke zin past, maar weinig zegt. Voorbeelden zijn in feite en daadwerkelijk in de zin 'In feite zijn we nog niet toegekomen aan de daadwerkelijke invoering van het systeem.' Dit soort woorden vormen – als ze geen informatie toevoegen – slechts ballast in de zin.

Een beruchte loper is ook toepassen. De techniek, de nieuwe spelling, de zeemlap, de ironische opmerking: volgens sommigen wordt het allemaal toegepast, en niet gebruikt, gehanteerd, gedebiteerd, enzovoort. Plaatsvinden wordt ook vaak als loper gebruikt: werkzaamheden, vergaderingen, examens, wedstrijden zijn volgens sommige schrijvers allemaal gebeurtenissen die plaatsvinden. U kunt beter spreken van werkzaamheden verrichten, vergaderingen/wedstrijden houden en examens afnemen in plaats van overal het passe-partoutwoord plaatsvinden te gebruiken.

Door geen vage woorden te gebruiken en zo bondig en precies mogelijk te formuleren wordt een tekst sterker en prettiger leesbaar.