Wat is het meervoud van logé: logés of logees?

De woorden logés en logees bestaan allebei: logés is het meervoud van logé, en logees is het meervoud van de (uitsluitend) vrouwelijke vorm logee. Logé is de mannelijke of sekseneutrale vorm.

Het Nederlands kent verschillende woorden die op eindigen en een persoon aanduiden, zoals logé, employé, attaché en prostitué. Zo gespeld gaat het om de mannelijke variant, die tevens als sekseneutrale vorm wordt gebruikt. Van die woorden op bestaat een exclusief vrouwelijke variant op -ee (logee, employee, attachee, prostituee, etc.). 'We hadden gisteren logees' betekent dus dat er alleen vrouwelijke slaapgasten waren, terwijl 'We hadden gisteren logés' in het midden laat of het om mannen of vrouwen of een combinatie ging. (Zie ook het advies over introducee.)

Het accent aigu vervalt bij de vrouwelijke vorm (logé wordt dus niet logée), omdat het voor de uitspraak niet nodig is. Beide meervoudsvormen – zowel logés als logees – worden zonder apostrof geschreven. (Zie ook het advies over cafés en satés.)

Dergelijke woorden op (of -ee) zijn over het algemeen leenwoorden uit het Frans. Logé is hierop enigszins een uitzondering: logé bestaat in het Frans niet als zelfstandig naamwoord, maar alleen als voltooid deelwoord van het werkwoord loger ('logeren'). Een zuiver leenwoord is het dus niet.