Woorden die eindigen op -esse corresponderen soms met woorden die eindigen op -aris. Bijvoorbeeld bibliothecaresse - bibliothecaris, jubilaresse- jubilaris en archivaresse - archivaris. Secretaresse is op zichzelf de vrouwelijke vorm van secretaris, maar deze woorden zijn in de loop van de tijd aanduidingen voor verschillende functies geworden. De Dikke Van Dale noemt secretaresse in de betekenis ‘vrouwelijke secretaris’ nog wel, maar deze betekenis is verouderd.

Secretaresse

Een secretaresse is iemand die de administratie van een organisatie of een persoon regelt. Deze persoon houdt het archief bij, regelt de correspondentie en vaak ook de contracten, declaraties, enz. Een man in deze functie wordt meestal ‘administratief medewerker’ genoemd. Een algemenere term is het Engelse officemanager.

Secretaris

Een secretaris is iemand die namens een bestuur onder meer de correspondentie afhandelt en de notulen van de vergaderingen opstelt. Een gemeentesecretaris is degene die de leiding heeft over alle ambtenaren binnen een gemeente. Een staatssecretaris is een soort assistent-minister: die is verantwoordelijk voor een bepaald deel van het beleid op een departement, maar zit niet in de ministerraad. Een secretaris kan een vrouw, een man of een non-binair persoon zijn.

Van de functieaanduidingen notaris en commissaris is geen vrouwelijke variant op -esse gangbaar. Deze woorden gelden ook als algemene functieaanduidingen.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!