Is lang geleden of langgeleden juist in ‘Lang( )geleden stond hier een boerderij’?

Langgeleden en lang geleden zijn allebei mogelijk. Officieel is alleen lang geleden juist, maar voor veel mensen zijn de woorden samengesmolten tot één geheel met de betekenis ‘ooit’, ‘vroeger’. Bijvoorbeeld:

  • Er werden voorwerpen tentoongesteld die de mensen langgeleden dagelijks gebruikten.
  • Ik vind die liedjes van langgeleden vaak erg leuk.

Langgeleden: vaste combinatie

Veel vaste woordcombinaties met als tweede deel een tegenwoordig deelwoord (adembenemend, veelbelovend) of een voltooid deelwoord (goedgebekt, hoogopgeleid, langgerekt, zwaarbewolkt) smelten samen tot een samenstelling. Ze worden dus één woord. Een ‘vaste regel’ hiervoor is niet te geven. Meestal is er duidelijk één hoofdklemtoon hoorbaar en heeft het geheel een eigen betekenis. In de praktijk bepalen vooral de samenstellers van woordenboeken en woordenlijsten wanneer zo’n vaste combinatie met een deelwoord als tweede deel aan elkaar geschreven ‘mag’ worden. Wat ons betreft is langgeleden in de betekenis ‘vroeger’, ‘ooit’ inmiddels zo’n vast geheel. Volgens de officiële woordenlijst is dat nog niet het geval. Kortgeleden en pasgeleden komen overigens wél als één woord voor in de officiële woordenlijst.

Lang geleden: wanneer spatie?

Lang geleden (met spatie) kan echter ook de voorkeur krijgen, vooral als lang nader bepaald wordt door een bijwoord of ontkenning:

  • Het is al erg lang geleden dat we elkaar zagen. (erg heeft vooral betrekking op lang)
  • Het is nog niet zo lang geleden dat wij elkaar spraken. (niet zo heeft vooral betrekking op lang)
  • 1997 is voor iemand uit 2001 al tamelijk lang geleden. (tamelijk heeft vooral betrekking op lang)