Wat is het verkleinwoord van karbonade? Karbonadetje of karbonaadje?

Karbonadetje en karbonaadje zijn beide correct.

Franse leenwoorden die op -ade, -ave, -ine, -ule, -ure of -ute eindigen hebben soms meerdere verkleinwoorden. Dat komt doordat de e in het hoofdwoord door sommigen wel, en door anderen niet wordt uitgesproken. Dit uitspraakverschil zien we terug in de verschillende schrijfwijzen. Als de slot-e niet wordt uitgesproken, verlengen we de klinker in de voorgaande lettergreep: blessuurtje, machientje.

Enkele voorbeelden van dit soort verkleinwoorden:

 • blessure/blessuur - blessuretje/blessuurtje
 • brigade - brigadetje
 • capsule - capsuletje
 • enclave - enclavetje/enclaafje
 • escapade - escapadetje
 • façade - façadetje
 • flûte - flûteje
 • formule - formuletje
 • karbonade - karbonadetje/karbonaadje
 • machine - machinetje/machientje
 • mandoline - mandolinetje
 • molecule/molecuul - moleculetje/molecuultje
 • parachute - parachutetje/parachuutje
 • parade - paradetje
 • pendule - penduletje/penduultje
 • promenade - promenadetje
 • rechute - rechutetje/rechuutje
 • reticule - reticuletje/reticuultje
 • sardine/sardien - sardientje/sardinetje
 • terrine - terrinetje/terrientje
 • voiture - voituurtje