Wat is het meervoud van kandidaat-notaris?

Het meervoud van kandidaat-notaris is kandidaat-notarissen.

Het woord kandidaat-notaris bestaat uit twee delen: het hoofddeel notaris en de bepaling kandidaat. In zulke samenstellingen zetten we alleen het hoofddeel in het meervoud: kandidaat-notarissen ('notarissen met de status van kandidaat').

Het hoofddeel kan zowel het eerste als het tweede deel van het woord zijn. In directeur-generaal is directeur het kernwoord en staat de bepaling erachter. Het juiste meervoud is dus directeuren-generaal.

Enkele andere voorbeelden van dit soort ongelijkwaardige samenstellingen zijn:

  • adjunct-directeur - adjunct-directeuren
  • aspirant-lid - aspirant-leden
  • collega-hoogleraar - collega-hoogleraren
  • rekening-courant - rekeningen-courant
  • secretaris-generaal - secretarissen-generaal

Let op: deze samenstellingen lijken erg op samenstellingen die uit twee gelijkwaardige delen bestaan, zoals directeur-grootaandeelhouder en minister-president. Maar die woorden bestaan uit twee hoofddelen: iemand is én directeur, én grootaandeelhouder. Daarom kunnen beide delen in het meervoud staan: directeuren-grootaandeelhouders en ministers-presidenten. Een meervoudsuitgang alleen aan het einde van de combinatie kan ook: directeur-grootaandeelhouders.