Wat is juist: jood met een kleine letter of Jood met een hoofdletter?

De regel is dat Jood juist is als het een etnische aanduiding gebruikt wordt. Een Jood behoort tot het Joodse volk, het Jodendom (in etnisch-culturele zin), de Joodse gemeenschap, enz. Als het om een religieuze aanduiding gaat, is jood juist, en wordt het dus net zoals christen, hindoe en moslim met een kleine letter geschreven.

Helaas is het ook met deze regel in het achterhoofd soms lastig te bepalen of jood of Jood juist is. Vaak speelt immers zowel de godsdienst als de etniciteit een rol. Wij adviseren bij twijfel een hoofdletter te gebruiken, maar in veel boeken en artikelen wordt bij twijfel juist voor een kleine letter gekozen. Dat laatste is wel voorstelbaar, zeker als jood, joods, enz. vaak voorkomen in een tekst.

Overigens verdwijnt de hoofdletter sowieso als jood in een negatief of spottend bedoelde samenstelling wordt gebruikt.

Voorbeelden waarin de hoofdletter juist is:

 • Jodenbegraafplaats
 • Jodenbuurt
 • Jodendom (het Joodse volk)
 • Jodenhaat
 • Jodenhater
 • Jodenhulp (hulp aan Joden in de Tweede Wereldoorlog)
 • Jodenmop
 • Jodenster
 • Jodenvervolging
 • Jodenwet
 • een Jodin ('Ester was een Jodin die haar volk redde van de ondergang')
 • een Joodse man/vrouw/jongen
 • een Joods kind/meisje
 • het Joodse Bruidje (schilderij van Rembrandt)
 • niet-Joodverklaring
 • Sovjet-Jood

Voorbeelden met een kleine letter:

 • jodenbaard (lange baard als van een orthodoxe jood)
 • jodendom (de joodse godsdienst)
 • jodenfooi (kleine fooi)
 • jodenkerk (synagoge)
 • jodenkoek (platte, ronde koek)
 • jodenlijm (speeksel)
 • jodenstreek (bedrieglijke streek)
 • joods-christelijke cultuur
 • orthodoxe joden
 • spekjood (jood die de rituele voorschriften niet in acht neemt)