Wat is juist: jood met een kleine letter of Jood met een hoofdletter?

De woorden Jood, Jodin, Joods en Jodendom krijgen een hoofdletter als het om het volk, de etnische of de culturele groep gaat. Een Jood behoort tot het Joodse volk, het Jodendom (in etnisch-culturele zin), de Joodse gemeenschap, enz. Als het om een religieuze aanduiding gaat, zijn jood, jodin, joods en jodendom juist, met een kleine letter, net als christen, christendom, hindoe, hindoeïstischmoslim en moslima.

Soms is het lastig te bepalen of jood of Jood beter is. Vaak speelt namelijk zowel de godsdienst als de etniciteit of cultuur een rol. Wij adviseren bij twijfel een hoofdletter te gebruiken, maar andere uitgevers en schrijvers kiezen bij twijfel juist voor een kleine letter. Dat laatste is wel voorstelbaar, zeker als jood, joods, enz. vaak voorkomen in een tekst.

Overigens verdwijnt de hoofdletter sowieso als jood in een negatief of spottend bedoelde samenstelling wordt gebruikt.

Voorbeelden met een hoofdletter:

 • Jodenbegraafplaats
 • Jodenbuurt
 • Jodendom (het Joodse volk)
 • Jodenhaat
 • Jodenhater
 • Jodenhulp (hulp aan Joden in de Tweede Wereldoorlog)
 • Jodenmop
 • Jodenster
 • Jodenvervolging
 • Jodenwet
 • een Jodin ('Ester was een Jodin die haar volk redde van de ondergang')
 • een Joodse man/vrouw/jongen
 • een Joods kind/meisje
 • het Joodse Bruidje (schilderij van Rembrandt)
 • een Joodse opvoeding
 • niet-Joodverklaring
 • seculiere Joden
 • Sovjet-Jood

Voorbeelden met een kleine letter:

 • jodenbaard (lange baard als van een orthodoxe jood)
 • jodendom (de joodse godsdienst)
 • jodenkerk (synagoge)
 • jodenkoek (platte, ronde koek)
 • jodenstreek (bedrieglijke streek)
 • joods-christelijke cultuur
 • joods gebed
 • joodse zegenspreuk
 • orthodoxe joden