Wat is juist: ‘Dat komt niet in Frage’ of ‘Dat komt niet im Frage’?

In Frage heeft wat ons betreft de voorkeur; im Frage is pseudo-Duits. De Dikke Van Dale (2015) neemt echter beide varianten op.

Niet in/im Frage komen (of nicht in/im Frage komen) betekent ‘uitgesloten zijn, geen sprake zijn van’. Bijvoorbeeld:

  • Een bonus komt dit jaar helaas niet in Frage / im Frage.
  • Het bestuur liet weten dat outsouring niet in Frage / im Frage komt. 

Waarom is im Frage pseudo-Duits? Het Duitse Frage is een vrouwelijk woord. Dat maakt een combinatie met im onmogelijk; im kan in het Duits namelijk alleen voor mannelijke of onzijdige woorden staan. In Frage en im Frage bestaan echter al geruime tijd naast elkaar in het Nederlands.

Wat opvalt in in/im Frage is de hoofdletter F: Duitse leenwoorden krijgen doorgaans immers een kleine letter in het Nederlands (zie het advies over apfelstrudel). In de woordgroep in/im Frage blijft de hoofdletter staan. Dat komt doordat woordgroepen nu eenmaal minder snel worden vernederlandst. Ook in Befehl ist Befehl, Blut und Boden, von Kopf bis Fuss, zum Kotzen en zu(m) Tode betrübt behouden de zelfstandige naamwoorden hun hoofdletters.