In onze bedrijfsbrochure staat de leuze 'Ik' wordt 'wij'. Klopt de persoonsvorm wordt hier wel?

Ja, hoewel dat misschien vreemd lijkt in combinatie met ik. In deze zin zijn ik en wij als abstracte begrippen gebruikt. Ik staat dus niet letterlijk voor de eerste persoon enkelvoud, maar betekent meer iets als het begrip 'ik'. Het zou bijvoorbeeld ook 'Jullie' wordt 'wij' zijn ('het begrip 'jullie' wordt het begrip 'wij''). Het onderwerp is in deze gevallen een derde persoon enkelvoud, en de persoonsvorm moet dus ook in de derde persoon staan (stam plus t).

Dat ik niet letterlijk als persoonlijk voornaamwoord gebruikt is, blijkt al uit de aanhalingstekens in uw voorbeeldzin. Zonder deze aanhalingstekens zou de zin heel anders geïnterpreteerd kunnen worden (en dan zou word meer voor de hand liggen).