Kun je zeggen 'Ik heb een luchtje ruiken stinken' net zoals je kunt zeggen 'Ik heb de aarde voelen trillen'?
 

Op zichzelf is de constructie 'Ik heb een luchtje ruiken stinken' mogelijk, maar deze zin klinkt toch vreemd. 'Ik heb een vreemd/raar/vies luchtje geroken' klinkt een stuk gewoner.

Ruiken behoort tot de groep werkwoorden die een gewaarwording uitdrukken; andere zijn zien, horen, voelen en vinden. Deze werkwoorden kunnen gecombineerd worden met een constructie die accusativus cum infinitivo genoemd wordt. Het hele werkwoord (de infinitief) wordt daarin gecombineerd met een accusatief, een 'vierde naamval'. Voorbeelden:

  • Ik zie de zon in de zee zakken. (de zon is de accusatief)
  • Ik heb hem behoorlijk vinden doordrammen. (hem is de accusatief)

Een accusativus cum infinitivo met ruiken is niet voor iedereen gewoon. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (de dikste grammatica van het Nederlands) zegt hierover: "De gebruiksmogelijkheden van ruiken + infinitief zijn zeer beperkt. Niet alle taalgebruikers zijn het eens over de aanvaardbaarheid van een zin als: 'Ik ruik iets aanbranden.'" Zinnen als 'Ik rook een vreemd luchtje voorbijkomen' en 'Ik ruik een heerlijke maaltijd in de oven staan' zijn dus lang niet voor iedereen aanvaardbaar. Dat geldt zeker ook voor 'Ik heb een luchtje ruiken stinken.'