Welke zin is juist: ‘Hoe langer ik ermee bezig was, hoe leuker ik het ging vinden’ of ‘Hoe langer ik ermee bezig was, des te leuker ik het ging vinden’?

Beide zinnen zijn juist: hoe ... hoe en hoe ... des te passen hier allebei prima.

In korte zinnen is hoe ... hoe het gewoonst; hoe ... des te klinkt dan wat te nadrukkelijk. Dat geldt zeker voor zinnen zonder persoonsvorm. Bijvoorbeeld:

 • Hoe eerder, hoe beter.
 • Hoe meer, hoe beter.
 • Hoe ouder, hoe zotter.
 • Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Bij langere zinnen met persoonsvormen is zowel hoe ... hoe als hoe ... des te mogelijk:

 • Hoe ouder ik word, hoe sneller de tijd lijkt te gaan.
 • Hoe ouder ik word, des te sneller de tijd lijkt te gaan.
 • Hoe langer ze bleven, hoe kouder ze het kregen.
 • Hoe langer ze bleven, des te kouder ze het kregen.

Woordvolgorde

In zinnen met hoe ... des te zijn er in de vervolgzin na des te twee volgordes mogelijk:

 • Hoe langer ik ermee bezig was, des te leuker ik het ging vinden. (de persoonsvorm ging zo ver mogelijk achteraan, zoals in een bijzin als ‘omdat ik het steeds leuker ging vinden’)
 • Hoe langer ik ermee bezig was, des te leuker ging ik het vinden. (de persoonsvorm vóór het onderwerp, zoals in een vraagzin als ‘Ging ik het leuker vinden?’)

Ook in zinnen met hoe ... hoe zijn er twee volgordes mogelijk.

 • Hoe langer ik ermee bezig was, hoe leuker ik het ging vinden.
 • Hoe langer ik ermee bezig was, hoe leuker ging ik het vinden.

Des te ... des te

Zinnen als ‘Des te meer loten u koopt, des te meer kans u maakt’ (met tweemaal des te) komen weleens voor, maar twee keer des te gebruiken wordt afgeraden. Het is te nadrukkelijk.