Is het gebade kind goed geschreven? Moet het niet gebaden zijn?

Gebade is hier goed geschreven.

Het voltooid deelwoord van baden is gebaad. Een kind dat in bad is gedaan, is dus gebaad. Zetten we dit voltooid deelwoord vóór kind, dan vervalt er een a: het gebade kind. Nu wordt gebade als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, en valt het dus niet meer onder de werkwoordspelling. Vergelijk: ‘de trein is laat - de late trein’, ‘de man wordt gehaat - de gehate man’, ‘de winkel wordt bevoorraad’ - ‘de bevoorrade winkel’.

Misschien lijkt gebade fout doordat het voltooid deelwoord van werkwoorden op -aden meestal eindigt op een -n, bijvoorbeeld: laden - geladen (‘Het pistool is geladen’ - ‘Het geladen pistool’). Gebade is daardoor een ongebruikelijke vorm.