Ingenomen is het voltooid deelwoord van het werkwoord innemen. Voltooide deelwoorden kun je als bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Als een voltooid deelwoord op -en eindigt, zoals bij veel sterke werkwoorden, blijft het dan onveranderd. Je laat de n dus niet weg en voegt ook geen e toe. Bijvoorbeeld:

 • het ingenomen standpunt
 • de ingeslagen weg
 • het gesloten raam
 • de gevallen soldaat
 • de ontvangen rekening

Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ hierboven voor meer vergelijkbare voorbeelden. 

Het gehuldigde standpunt

Het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden eindigt op een t of een d (maken - gemaakt, huldigen - gehuldigd). Het krijgt in dezelfde gevallen als een ‘gewoon’ bijvoeglijk naamwoord een buigings-e: de gemaakte fiets, een gehuldigd standpunt, het gehuldigde standpunt, de bestede bedragen, de vergrote foto, enz.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Hieronder staat een lijst voorbeelden van werkwoorden met een voltooid deelwoord op -en (er zijn er overigens veel meer). Er staat telkens een voorbeeld achter waarin het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt.

 • aanbevelen - aanbevolen: de aanbevolen dosering
 • aanbidden - aanbeden: de aanbeden actrice
 • aanbraden - aangebraden: de aangebraden kippenpoten
 • aanschrijven - aangeschreven: de aangeschreven minister
 • aanwijzen - aangewezen: de aangewezen persoon
 • afbakken - afgebakken: de afgebakken broodjes
 • barsten - gebarsten: de gebarsten kruik
 • bekijken - bekeken: de bekeken huizen
 • bespreken - besproken: de besproken mogelijkheden
 • bijhouden - bijgehouden: de bijgehouden voorraad
 • breken - gebroken: een gebroken ruit
 • dwingen - gedwongen: de gedwongen opname
 • ervaren - ervaren: de ervaren bijwerkingen
 • fijnsnijden - fijngesneden: de fijngesneden peterselie
 • gieten - gegoten: de gegoten beelden
 • graven - gegraven: de gegraven kuil
 • heruitgeven - heruitgegeven: het heruitgegeven boek
 • inroepen - ingeroepen: de ingeroepen hulp
 • inwrijven - ingewreven: de ingewreven olie
 • kapotvallen - kapotgevallen: de kapotgevallen glazen
 • leegdrinken - leeggedronken: een leeggedronken blikje bier
 • neerschieten - neergeschoten: de neergeschoten overvaller
 • omstoten - omgestoten: de omgestoten beker
 • onderscheiden - onderscheiden: de onderscheiden winnares
 • ontspannen - ontspannen: een ontspannen collega
 • ontvangen - ontvangen: het ontvangen salaris
 • openbarsten - opengebarsten: het opengebarsten blik
 • prijsgeven - prijsgegeven: het prijsgegeven geheim
 • slinken - geslonken: de geslonken voorraad
 • stilhouden - stilgehouden: een stilgehouden afspraak
 • tegenvallen - tegengevallen: de tegengevallen vakantie
 • toezenden - toegezonden: het toegezonden materiaal
 • uitladen - uitgeladen: de uitgeladen dozen
 • uitsteken - uitgestoken: de uitgestoken hand
 • verbannen - verbannen: de verbannen koning
 • verstrijken - verstreken: de verstreken termijn
 • volladen - volgeladen: een volgeladen bord
 • vollopen - volgelopen: het volgelopen bad
 • wegkruipen - weggekropen: het weggekropen katje
 • werven - geworven: de geworven personeelsleden
 • zouten - gezouten: de gezouten vis
 • zwemmen - gezwommen: de gezwommen afstand

Wil je oefenen met zinnen als ‘Welke ideeën zitten er achter dit ingenomen/ingenome standpunt?’

Doen dan de ‘gebrade of gebraden’-test (tien vragen)!