Ingenomen is het voltooid deelwoord van het werkwoord innemen. Voltooide deelwoorden kun je als bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Als een voltooid deelwoord op -en eindigt, zoals bij veel sterke werkwoorden, dan blijft het onveranderd. Je laat de n dus niet weg en voegt ook geen e toe. Bijvoorbeeld:

 • het ingenomen standpunt
 • de ingeslagen weg
 • het gesloten raam
 • de gevallen soldaat
 • de ontvangen rekening

Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ hierboven voor meer vergelijkbare voorbeelden. 

Het gehuldigde standpunt

Het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden eindigt op een t of een d (maken - gemaakt, huldigen - gehuldigd). Het krijgt in dezelfde gevallen als een ‘gewoon’ bijvoeglijk naamwoord een buigings-e: de gemaakte fiets, een gehuldigd standpunt, het gehuldigde standpunt, de bestede bedragen, de vergrote foto, enz.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 2 steun je Onze Taal. Bedankt!

Hieronder staat een lijst voorbeelden van werkwoorden met een voltooid deelwoord op -en (er zijn er overigens veel meer). Er staat telkens een voorbeeld achter waarin het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt.

 • aanbevelen - aanbevolen: de aanbevolen dosering
 • aanbidden - aanbeden: de aanbeden actrice
 • aanbraden - aangebraden: de aangebraden kippenpoten
 • aanschrijven - aangeschreven: de aangeschreven minister
 • aanwijzen - aangewezen: de aangewezen persoon
 • afbakken - afgebakken: de afgebakken broodjes
 • barsten - gebarsten: de gebarsten kruik
 • bekijken - bekeken: de bekeken huizen
 • bespreken - besproken: de besproken mogelijkheden
 • bijhouden - bijgehouden: de bijgehouden voorraad
 • breken - gebroken: een gebroken ruit
 • dwingen - gedwongen: de gedwongen opname
 • ervaren - ervaren: de ervaren bijwerkingen
 • fijnsnijden - fijngesneden: de fijngesneden peterselie
 • gieten - gegoten: de gegoten beelden
 • graven - gegraven: de gegraven kuil
 • heruitgeven - heruitgegeven: het heruitgegeven boek
 • inroepen - ingeroepen: de ingeroepen hulp
 • inwrijven - ingewreven: de ingewreven olie
 • kapotvallen - kapotgevallen: de kapotgevallen glazen
 • leegdrinken - leeggedronken: een leeggedronken blikje bier
 • neerschieten - neergeschoten: de neergeschoten overvaller
 • omstoten - omgestoten: de omgestoten beker
 • onderscheiden - onderscheiden: de onderscheiden winnares
 • ontspannen - ontspannen: een ontspannen collega
 • ontvangen - ontvangen: het ontvangen salaris
 • openbarsten - opengebarsten: het opengebarsten blik
 • prijsgeven - prijsgegeven: het prijsgegeven geheim
 • slinken - geslonken: de geslonken voorraad
 • stilhouden - stilgehouden: een stilgehouden afspraak
 • tegenvallen - tegengevallen: de tegengevallen vakantie
 • toezenden - toegezonden: het toegezonden materiaal
 • uitladen - uitgeladen: de uitgeladen dozen
 • uitsteken - uitgestoken: de uitgestoken hand
 • verbannen - verbannen: de verbannen koning
 • verstrijken - verstreken: de verstreken termijn
 • volladen - volgeladen: een volgeladen bord
 • vollopen - volgelopen: het volgelopen bad
 • wegkruipen - weggekropen: het weggekropen katje
 • werven - geworven: de geworven personeelsleden
 • zouten - gezouten: de gezouten vis
 • zwemmen - gezwommen: de gezwommen afstand

Wil je oefenen met zinnen als ‘Welke ideeën zitten er achter dit ingenomen/ingenome standpunt?’

Doe dan de ‘gebrade of gebraden’-test (tien vragen)!