Wat is correct: 'Deze plaat is het beste' of 'Deze plaat is het best'?

Het is allebei mogelijk; in de schrijftaal wordt de voorkeur gegeven aan het best. De overtreffende trap het best wordt hier 'predicatief' gebruikt, dat wil zeggen dat het niet vlak voor het zelfstandig naamwoord staat waar het iets over zegt (de plaat). Dat is wel het geval in 'Dit is de beste plaat.' Hier is alleen beste juist; beste wordt 'attributief' gebruikt (het staat voor het woord waar het iets over zegt). Ook in 'Deze plaat is de beste' is beste juist – je kunt plaat direct erachter invullen.

De voorkeur voor de vorm zonder -e geldt ook voor zinnen als:

  • Zijn werk is helaas het slechtst. (het slechtst is predicatief gebruikt)
  • Zij is het liefst als ze slaapt. (het liefst is predicatief gebruikt)
  • Ik drink het liefst koffie en mijn vriend het liefst thee. (het liefst is bijwoordelijk gebruikt)
  • Zij werkt het hardst van allemaal. (het hardst is bijwoordelijk gebruikt)
  • Van pure chocola hou ik het meest. (het meest is bijwoordelijk gebruikt)
  • Welke cd vind je het mooist? (het mooist is bijwoordelijk gebruikt)

In de spreektaal wordt vaak de vorm met -e gebruikt ('Ik werk hier toevallig wel het hardste!', 'Je kunt het beste gewoon naar huis gaan'). Op schrift geven veel mensen de voorkeur aan de vorm zonder -e. Ook de Algemene Nederlandse Spraakkunst merkt dit op.