Wat is juist: geraced of geracet?

Geracet is juist.

De volledige vervoeging van racen is als volgt.

tegenwoordige tijd    verleden tijd
ik race
jij racet
hij/zij/het racet
wij/jullie/zij racen
ik racete
jij racete
hij/zij/het racete
wij/jullie/zij raceten
voltooid deelwoord: ik heb geracet

Uit het Engels geleende werkwoorden worden vervoegd volgens de Nederlandse spellingregels. Dat betekent dat in de tegenwoordige tijd bij de tweede en derde persoon de regel enkelvoud 'stam + t' wordt gevolgd. De stam is het hele werkwoord zonder de uitgang -en. Bij (Engelse) werkwoorden die eindigen op -cen hoort de e echter ook bij de stam; alleen de schrijfwijze race geeft de uitspraak van het woord goed weer. Hij ract zou gelezen worden als [hij rakt], in plaats van [hij reest]; bij de schrijfwijze hij racet wordt het woord wél goed uitgesproken.

In de verleden tijd komt er -te achter de stam: hij racete. Ook het voltooid deelwoord wordt met een t geschreven: geracet. De juiste spelling van het voltooid deelwoord is ook te achterhalen met de kofschip-regel.

Ook andere werkwoorden die eindigen op -cen worden op deze manier vervoegd.

 • breakdancen - breakdancete - gebreakdancet
 • freelancen - freelancete - gefreelancet
 • insourcen - insourcete - ingesourcet
 • linedancen - linedancete - gelinedancet
 • outsourcen - outsourcete - geoutsourcet
 • pacen - pacete - gepacet
 • patiencen - patiencete - gepatiencet
 • piercen - piercete - gepiercet
 • producen - producete - geproducet
 • servicen - servicete - geservicet
 • slicen - slicete - geslicet
 • surplacen - surplacete - gesurplacet