Hoe schrijf je het voltooid deelwoord van uiten? Als geüit of als geuit?

De juiste spelling is geuit.

Op het eerste gezicht is dat vreemd: de e en de u botsen immers op elkaar; ze kunnen de tweeklank eu vormen. Maar de u en i vormen al een tweeklank in uiten, en op de eerste letter van een ui komt nooit een trema te staan. Op de eerste letters van de tweeklanken au, ij, oe, uu en ou komt ook nooit een trema. Juist zijn dus: geautomatiseerdgeijkt, geijzeld, geouwehoerd en geuurd (een weinig voorkomende variant van geuierd).

In bijvoorbeeld beëindigd, geëindigd en geëigend is er wel een trema nodig, net als in geëenentwintigd en geëerbiedigd. Op de eerste letter van de tweeklanken ei en ee kan dus wel een trema komen te staan.

Voor combinaties van drie klinkers gelden dus andere tremaregels dan voor combinaties van twee klinkers. Bij combinaties van twee klinkers die níét als een geheel gelezen moeten worden, is een trema nodig: geütiliseerdgeüpgraded, geïnterpreteerdbeïnvloed, enz.