Krijgt het voltooid deelwoord van grillen (‘roosteren’) één l (gegrild), of moet het gegrilld zijn?

Officieel is alleen gegrild juist. Gegrilld is echter ook gebruikelijk én verdedigbaar. In gegrilld is het Engelse zelfstandig naamwoord grill beter herkenbaar.

Grillen wordt in het Nederlands met een Nederlandse g-klank en een gewone i-klank uitgesproken. Daarom is de vernederlandste spelling met één l op zichzelf logisch. Bij werkwoorden als baseballen en passen (‘een pass geven’) is het anders: de a’s in deze woorden worden nog wel op z’n Engels uitgesproken. Daarom behouden deze werkwoorden in hun vervoeging de dubbele medeklinker: ‘Ze passte de bal naar de spits’ en ‘Hij heeft op hoog niveau gebaseballd.’

Toch is ook de vervoeging grillde - gegrilld verdedigbaar. Het voordeel is dat het Engelse woord grill nu meteen herkenbaar is als kern van dit werkwoord. In de Spellingwijzer Onze Taal en op Spellingsite.nu wordt de vervoeging grillde - gegrilld dan ook als alternatief gegeven. Dat gebeurt ook bij de volgende werkwoorden:

  • crossen - croste/crosste - gecrost/gecrosst
  • killen - kilde/killde - gekild/gekilld
  • stressen - streste/stresste - gestrest/gestresst
  • tossen - toste/tosste - getost/getosst
  • yellen - yelde/yellde - geyeld/geyelld

De vervoegingen waarin de medeklinker wordt verdubbeld, zijn dus officieel niet juist. In de Spellingwijzer Onze Taal en op Spellingsite.nu worden ze als een veelvoorkomend én verdedigbaar alternatief gegeven.

Overigens krijgen de zelfstandige naamwoorden die bij deze werkwoorden horen wél altijd een dubbele medeklinker, ook in de officiële woordenlijst: grill, grillrooster, cross, crossfiets, stress, stressbestendig, stressgerelateerd, toss, tossmunt, yell.