Wat is juist: Hemelvaart(sdag) of hemelvaart(sdag)?

Zowel Hemelvaart als Hemelvaartsdag wordt met een hoofdletter H geschreven. Namen van feestdagen en (vaak religieuze) feesten krijgen namelijk een hoofdletter. Andere voorbeelden zijn: Pasen, Kerstmis, Suikerfeest, Offerfeest, Chanoeka, Moederdag en Nieuwjaar.

Volgens de officiële spellingregels (waar onder andere het Groene Boekje en Van Dale zich aan houden) worden “informele aanduidingen” van feestdagen echter met een kleine letter geschreven. Dus Kerstmis is wel met een hoofdletter, maar de verkorte vorm kerst en de ‘informele’ feestdag eerste kerstdag niet. Het officiële Werelddierendag heeft wel een hoofdletter, maar het ‘informele’ dierendag niet.

Het verschil tussen formeel en informeel is echter lastig vast te stellen, en bovendien is dat onderscheid voor de meeste taalgebruikers in de praktijk niet erg relevant. Wie het begrip ‘feestdag’ ruimer opvat, kan ook andere benamingen met hoofdletter schrijven, en ook bijvoorbeeld bij bijzondere herdenkingsdagen een hoofdletter hanteren.

Hieronder worden enkele tientallen voorbeelden genoemd; de Spellingwijzer Onze Taal raadt vaker een hoofdletter aan dan de officiële spelling.

Spellingwijzer Onze Taal officiële spelling
Allerheiligen Allerheiligen
Allerzielen Allerzielen
Aswoensdag Aswoensdag
Beiram Beiram
Beloken Pasen beloken Pasen
Bevrijdingsdag Bevrijdingsdag
Chanoeka Chanoeka
Dierendag dierendag
Divali Divali
Dodenherdenking dodenherdenking
Driekoningen Driekoningen
Drievuldigheidsdag Drievuldigheidsdag
Eerste Kerstdag eerste kerstdag
Eerste Paasdag eerste paasdag
Eerste Pinksterdag eerste pinksterdag
Goede Vrijdag Goede Vrijdag
Halloween Halloween
Hemelvaart Hemelvaart
Hemelvaartsdag Hemelvaartsdag
Hervormingsdag Hervormingsdag
Holi Holi
Holifeest holifeest
Ied-al-Fitr / Eid-al-Fitr Ied-al-Fitr
Joods Nieuwjaar Joods Nieuwjaar
Kerst kerst
Kerstavond kerstavond
Kerstfeest kerstfeest
Kerstmis Kerstmis
Ketikoti Ketikoti
Koningsdag Koningsdag
Koninginnedag (historisch) Koninginnedag (historisch)
Loofhuttenfeest Loofhuttenfeest
Maria-Hemelvaart Maria-Hemelvaart
Miradj Miradj
Moederdag Moederdag
Nationale Dodenherdenking nationale dodenherdenking
Nieuwjaar Nieuwjaar
Nieuwjaarsdag nieuwjaarsdag
Offerfeest Offerfeest
Oud en Nieuw oud en nieuw
Oudjaar, Oudejaar oudjaar, oudejaar
Oudjaarsdag, Oudejaarsdag oudjaarsdag, oudejaarsdag
Oudjaarsavond, Oudejaarsavond oudjaarsavond, oudejaarsavond
Paasfeest paasfeest
Paaszondag paaszondag
Palmpasen Palmpasen
Pasen Pasen
Pesach Pesach
Pesachfeest pesachfeest
Pinksteren Pinksteren
Pinksterfeest pinksterfeest
Pinkstermaandag pinkstermaandag
Poerim Poerim
Rosj Hasjana Rosj Hasjana
Sinterklaas Sinterklaas/sinterklaas
Sinterklaasavond sinterklaasavond
Sint-Maarten (zie hier voor het streepje) Sint-Maarten
Stille Zaterdag (Paaszaterdag) Stille Zaterdag (paaszaterdag)
Suikerfeest Suikerfeest
Tweede Kerstdag tweede kerstdag
Tweede Paasdag tweede paasdag
Tweede Pinksterdag tweede pinksterdag
Vaderdag Vaderdag
Valentijnsdag Valentijnsdag
Vastenavond Vastenavond
Wapenstilstand, Wapenstilstandsdag Wapenstilstand, Wapenstilstandsdag
Witte Donderdag Witte Donderdag

Als de naam van een feest deel uitmaakt van een samenstelling die geen feestdag aanduidt, vervalt de hoofdletter. Voorbeelden: chanoekalamp, halloweenversiering, hemelvaartvakantie, kerstsfeer, moederdagaanbieding, palmpaasoptocht, poerimpret, sinterklaasgedicht, suikerfeestcadeautjes, vaderdagcadeau.

Ook afleidingen van feestdagen krijgen een kleine letter: hemelvaartachtig, kerstig.