Namen van feesten en feestdagen krijgen een hoofdletter. Volgens de officiële spelling is alleen Sinterklaas de benaming van de feestdag. Dat geldt niet voor sinterklaasavond, sinterklaasfeest en pakjesavond. Toch komen Sinterklaasavond, Sinterklaasfeest en Pakjesavond vaak voor met hoofdletter, juist om uit te drukken dat het om een door velen gevierd feest gaat. Wat ons betreft zijn deze alternatieve spellingen goed te verdedigen. Voorbeelden:

  • Dit jaar valt Sinterklaas op een woensdag.
  • We vinden sinterklaasavond de leukste avond van het jaar. (officiële spelling)
  • We vinden Sinterklaasavond de leukste avond van het jaar. (alternatieve spelling)
  • De kinderen verheugden zich op het sinterklaasfeest. (officiële spelling)
  • De kinderen verheugden zich op het Sinterklaasfeest. (alternatieve spelling)
  • Mijn surprise voor pakjesavond zal dit jaar helaas haastwerk worden. (officiële spelling)
  • Mijn surprise voor Pakjesavond zal dit jaar helaas haastwerk worden. (alternatieve spelling)

Samenstellingen die beginnen met de naam van een feest(dag) maar zelf geen feest(dag(deel)) aanduiden, krijgen overigens een kleine letter: sinterklaasgedicht, sinterklaasliedje, sinterklaassurprise, enz.