Wat is juist als ik wil uitdrukken dat ik noch van vlees, noch van vis hou: ‘Evenmin als van vis hou ik van vlees’ of ‘Evenmin als van vis hou ik niet van vlees’?

De eerste zin is juist: ‘Evenmin als van vis hou ik van vlees.’ De toevoeging van niet maakt de zin ongrammaticaal.

Evenmin als is een reeksvormer: er worden altijd twee dingen met elkaar vergeleken. Als evenmin aan beide elementen voorafgaat, mogen ze niet meer door een ander woord dan evenmin (bijvoorbeeld door niet of geen) ontkend worden. Daarom is de tweede voorbeeldzin onjuist.

Dit wordt anders als evenmin tussen de twee met elkaar vergeleken zaken in verschijnt, én als daar een korte pauze aan voorafgaat (in de schrijftaal weergegeven door een komma). Dan wordt de eerste van de reeks apart ontkend. Dus:

  • Ik hou niet van vis, evenmin als van vlees.

Ontbreekt de pauze (ofwel: de komma), dan is zo’n extra ontkenning niet nodig:

  • Ik hou van vis evenmin als van vlees.