Zijn enzo en ofzo allebei één woord, of moeten ze als en zo en of zo geschreven worden?

In de officiële spelling worden en zo en of zo allebei in twee woorden geschreven. In de praktijk komen de schrijfwijzen enzo en ofzo ook veel voor. De afzonderlijke delen van deze woorden hebben nauwelijks nog een letterlijke eigen betekenis meer, en dat maakt aan elkaar schrijven goed te verdedigen.

  • Heb je slecht geslapen ofzo?
  • Er was een feestje ofzo.
  • Koop jij slingers, toeters en bellen enzo?
  • Ik kijk vaak naar de vlogs van Enzo Knol enzo. 

Ook andere veelgebruikte combinaties met zo hebben in hun geheel één betekenis gekregen en zijn in de loop van de tijd één woord geworden: alzo, evenzo, hierzo, hoezo, waarzo, ziezo en zozo. Enzo en ofzo passen goed in dat rijtje.

Betekenis

Enzo kan beschouwd worden als een verkorting van enzovoort(s). Het betekent ‘en dergelijke’, ‘vul zelf maar aan’. Ofzo betekent ‘ik zeg ook maar wat’ of ‘of zoiets’ – waar het waarschijnlijk een verkorting van is. Beide woorden komen vooral in informeel taalgebruik voor.