Zijn enzo en ofzo allebei één woord, of moeten ze als en zo en of zo geschreven worden?

Volgens de officiële spelling zijn alleen en zo en of zo juist, als losse woorden dus. In de praktijk komen de schrijfwijzen enzo en ofzo ook vaak voor. De afzonderlijke delen van deze woorden hebben nauwelijks nog een letterlijke eigen betekenis meer, en dat maakt aan elkaar schrijven goed te verdedigen. Enzo en ofzo staan dan ook als alternatieven op Spellingsite. Voorbeelden:

  • Heb je slecht geslapen of zo / ofzo?
  • Er was een feestje of zo / ofzo.
  • Koop jij slingers, toeters en bellen en zo / enzo?
  • Ik kijk graag naar reisprogramma’s en zo / enzo.

Ook andere veelgebruikte combinaties met zo zijn in de loop van de tijd samensmolten tot één begrip, vaak met een eigen betekenis: alzo, evenzo, hierzo, hoezo, waarzo, ziezo en zozo. Enzo en ofzo passen goed in dat rijtje.

Herkomst

Enzo kan beschouwd worden als een verkorting van enzovoort(s). Het betekent ‘en dergelijke’, ‘vul zelf maar aan’. Ofzo betekent ‘ik zeg ook maar wat’ of ‘of zoiets’ – waar het waarschijnlijk een verkorting van is. Beide woorden komen vooral in informeel taalgebruik voor.