Wat is goed: email of e-mail?

De juiste spelling is e-mail, met een streepje na de e. De e van e-mail is een afkorting van electronic of elektronisch. Alle woorden met die e krijgen in het Nederlands een koppelteken: e-bike, e-book, e-business, e-commerce, e-health, e-reader, e-ticket, e-zine, enz.

In de praktijk komt de spelling email vaak voor. Woordenboeken en spellinggidsen vermelden deze spelling echter niet. De kans is zeker aanwezig dat dat in de toekomst gaat veranderen. In het Engels is de spelling email inmiddels wél geaccepteerd. Het woord is voor steeds meer mensen ‘gewoon’ één geheel. Ze vatten het niet op als een combinatie van een afkorting (e) en een zelfstandig naamwoord (mail).

Er bestaat in het Nederlands overigens al een oud woord email (spreek uit: ee-maj): ‘glasachtige laag op voorwerpen’ of ‘voorwerpen met zo’n glasachtige laag’. Bijvoorbeeld: ‘Het email op de oude pannen is nog opmerkelijk gaaf.’ Bij email hoort het bijvoeglijk naamwoord emaillen: emaillen pannen

Samenstellingen: e-mailadres

Een samenstelling met e-mail aan het begin behoudt het streepje. De rest van het woord komt eraan vast: e-mailaccount, e-mailadres, e-mailbericht, e-mailbombardement, e-mailetiquette, e-mailmarketinge-mailserver, e-mailverkeer. Een extra koppelteken is altijd toegestaan om een samenstelling te verduidelijken, dus e-mail-adres, e-mail-marketing e.d. zijn ook mogelijk. Een spatie (e-mail adres) is niet juist.

Als e-mail het tweede deel van de samenstelling is, komen er twee streepjes: groeps-e-mail, reclame-e-mail, bevestigings-e-mail.

Dezelfde regels gelden ook voor andere e-woorden: e-businessmodel (of e-business-model), e-readerhoes (of e-reader-hoes), bibliotheek-e-book.

Mail, mailen, mailadres

Wie het streepje in e-mail en in samenstellingen daarmee lelijk vindt, kan voor het kortere mail kiezen. Bijvoorbeeld:

  • Ik heb je een mail gestuurd.
  • Er wordt nog altijd erg veel gemaild.
  • Heb je mijn nieuwe mailadres al?
  • Stuur geen groepsmail met zichtbare adressen als de mensen elkaar niet kennen.