Stuur je een email of een e-mail?

De juiste spelling is e-mail, en het is ook e-mailtje, e-mails en e-mailen.

De e van e-mail is een afkorting van electronic of elektronisch. Alle woorden met die e krijgen in het Nederlands een koppelteken: e-bike, e-book, e-business, e-commerce, e-health, e-ink, e-reader, e-ticket, e-zine.

In de praktijk schrijven veel mensen email als ze e-mail bedoelen. Dat is volgens woordenboeken en spellinggidsen vooralsnog niet juist. De kans is zeker aanwezig dat dat in de toekomst gaat veranderen, maar dat kan best nog tien jaar duren. In het Engels is de spelling email inmiddels wél geaccepteerd.

Er bestaat overigens al een oud woord email (spreek uit: ee-maj): ‘glasachtige laag op voorwerpen’ of ‘voorwerpen met zo’n glasachtige laag’, bijvoorbeeld: ‘Het email op de oude pannen is nog opmerkelijk gaaf.’ Bij email hoort het bijvoeglijk naamwoord emaillen: emaillen pannen. Over email is meer te lezen in de Wikipedia.

Samenstellingen: e-mailadres

Een samenstelling met e-mail aan het begin behoudt het streepje. De rest van het woord komt eraan vast: e-mailaccount, e-mailadres, e-mailbericht, e-mailbombardement, e-mailetiquette, e-mailmarketinge-mailserver, e-mailverkeer. Een extra koppelteken is altijd toegestaan om een samenstelling te verduidelijken, dus e-mail-adres, e-mail-marketing e.d. zijn ook mogelijk. Een spatie (e-mail adres) is niet juist.

Als e-mail het tweede deel van de samenstelling is, komen er twee streepjes: groeps-e-mail, reclame-e-mailbevestigings-e-mail.

Dezelfde regels gelden ook voor andere e-woorden: e-businessmodel (of e-business-model), e-readerhoes (of e-reader-hoes), bibliotheek-e-book.

Mail

Wie het streepje in e-mail en samenstellingen daarmee wil vermijden, kan zonder bezwaar mail en mailen in plaats van e-mail en e-mailen gebruiken:

  • Ik heb je een mail gestuurd.
  • Er wordt nog altijd erg veel gemaild.
  • Heb je mijn nieuwe mailadres al?
  • Stuur geen groepsmail met zichtbare adressen als mensen elkaar niet kennen.