Wat is juist: 'Elk mens heeft een naam' of 'Elke mens heeft een naam'?

Zowel elk mens als elke mens is juist, maar elk mens is gewoner.

Met mens is iets bijzonders aan de hand. Het mens (onzijdig) verwijst doorgaans naar een (onaardige) vrouw, en daarbij hoort een onverbogen bijvoeglijk naamwoord als het woord een ervoor staat: een akelig mens; ook elk en ieder krijgen geen -e als ze voor een het-woord staan: elk huis, ieder meisje.

Toch hoeft elk mens niet 'elke (onaardige) vrouw' te betekenen. Mens kan hier ook staan voor 'de mens in het algemeen'. Volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) wordt bij combinaties als ieder mens, ieder persoon en dergelijke "bij voorkeur de vorm zonder -e gebruikt". Dat geldt ook voor elk mens. In de praktijk blijft dan ook vaak het bijvoeglijk naamwoord voor mens onverbogen: elk weldenkend mens is veruit het gewoonst in vergelijking met elke weldenkende mens. Na de wordt het bijvoeglijk naamwoord wel verbogen: de spelende mens, de lerende mens, etc.

'Elk mens heeft een naam' kán gelezen worden als 'Elke onaardige vrouw heeft een naam', maar er zullen maar weinig mensen zijn die het op deze manier interpreteren. Velen vinden elke mens en iedere mens bovendien wat ouderwets en formeel klinken. De voorkeur gaat daarom uit naar elk mens en ieder mens.