Wat is juist: een grove leugen of een groffe leugen?

Een grove leugen (‘een onbeschaamde, vreselijke leugen’) heeft de voorkeur. De verbogen vorm van grof is in deze betekenis volgens alle naslagwerken grove. In een grove leugen heeft grof een sterk negatieve bijklank, net als in een grove overtreding, een grove belediging, een grof schandaal en een grove nalatigheid.

Bij grove hoort de uitspraak ‘groo-vuh’, maar je hoort ook vaak ‘grov-vuh’ en ‘grof-fuh’. Dat verklaart de af en toe voorkomende spellingen grovve en groffe. Groffe is als informele spellingvariant in enkele naslagwerken terechtgekomen; voor grovve geldt dat niet - dat is echt een spreektaalvorm. Op onze spellingwebsite Spellingsite geven we grove en groffe.

De vergrotende trap van grof is grover: ‘Hij vertelde nog grovere leugens dan zijn vader.’ Sommige naslagwerken geven ook hier de informele variant groffer. De overtreffende trap van grof is grofst: ‘We betrapten haar op de grofste leugens.’

Andere betekenissen van grof

Grof betekent onder meer ook ‘groot, flink’ (een grofgebouwde jongen), ‘niet fijn, niet dun’ (een grove zaag, het grove brood, grof schuurpapier), ‘ruw, zwaar’ (het grove werk) en ‘niet ontwikkeld’ (een grof verstand, een grove smaak).