Wanneer gebruik je degene en wanneer diegene

Degene en diegene zijn synoniemen van elkaar. Diegene wordt gebruikt als er meer nadruk moet worden gelegd. Als dat niet nodig is, is degene de beste keus.

Degene en diegene zijn aanwijzende voornaamwoorden. Ze verwijzen altijd naar personen. Als er naar meer personen wordt verwezen, wordt er een meervouds-n aan toegevoegd: degenen, diegenen. Degene en diegene (en ook datgene) worden in principe gevolgd door een bijzin. Enkele voorbeeldzinnen:

  • Wil degene die het laatste vertrekt het raam dichtdoen?
  • Deze mail is bestemd voor diegene die het laatst vertrekt.
  • Degenen die nog geen kaartje hebben, kunnen dat nu ophalen.
  • Het is de bedoeling juist diegenen uit te nodigen die een duwtje in de rug nodig hebben.
  • Je vrienden zijn meestal degenen aan wie je gemakkelijk je stommiteiten vertelt.
  • Diegenen aan wie je gemakkelijk je stommiteiten vertelt, zijn meestal je beste vrienden.

'Zelfstandig' gebruik van diegene

Diegene komt ook voor in zinnen als: 'Als je erg verliefd bent op iemand, moet je de hele tijd aan diegene denken' en 'Als er een klant vraagt naar de servicevoorwaarden, kun je diegene het best naar Monique verwijzen.' Diegene vervangt hier hem/haar of die persoon; er volgt geen bijzin op. Sommige mensen maken nog bezwaar tegen dit 'zelfstandige' gebruik van diegene, maar het lijkt erop dat het (in elk geval in Nederland) vaste voet aan de grond heeft gekregen.