Wat is juist: de te verwachten groei of de te verwachte groei?

De te verwachten groei is juist.

In de te verwachten groei hoort een heel werkwoord te staan (een zogenoemde infinitief), en een heel werkwoord eindigt op een n.

Te verwachten betekent 'zoals verwacht kan worden'. Het gebruik van te is hier een aanwijzing dat het hele werkwoord juist is, net zoals in 'Dat was te verwachten' en 'Te verwachten valt dat het evenement doorgaat.' Andere voorbeelden met de constructie te + heel werkwoord:

 • de te accepteren voorwaarden
 • het te analyseren materiaal
 • de te beantwoorden post
 • het te begroten bedrag
 • het te behalen voordeel
 • het te behandelen oog
 • het te behouden gebied
 • het te beplanten gebied
 • de te bepraten problemen
 • het te berekenen bedrag
 • het te betalen collegegeld
 • het te bereiken niveau
 • het te beschermen gebied
 • de te bespreken onderwerpen
 • het te besteden budget
 • het te bestralen gebied
 • de te betalen rente
 • de te betreden ruimte
 • het te bevestigen plafond
 • het te bezoeken land
 • de te bouwen woningen
 • het te comprimeren bestand
 • de te creëren ruimte
 • de te doorlopen fasen
 • het te downloaden bestand
 • het te evacueren gebied
 • het te exposeren werk
 • het te financieren project
 • het te formeren team
 • de te hanteren situatie
 • het te inspecteren project
 • de te kloppen ploeg
 • de te koelen ruimte
 • de te leveren zorg
 • het te lozen afvalwater
 • de te maken keuzes
 • de te mijden voedingsmiddelen
 • het te nemen besluit
 • de te ontginnen gebieden
 • het te ontharen gebied
 • de te ontmoeten uitdagingen
 • het te ontwikkelen lesmateriaal
 • het te openen document
 • het te pinnen bedrag
 • de te plannen uren
 • het te produceren programma
 • het te publiceren verslag
 • het te raden aantal paaseitjes
 • de te realiseren tijdsbesparing
 • het te realiseren natuurcentrum
 • het te renoveren museum
 • de te rijden afstanden
 • het te saneren gebied
 • het te scannen lichaamsdeel
 • het te slopen bouwwerk
 • het te sluiten convenant
 • de te sluiten overeenkomst
 • de te starten onderneming
 • het te taxeren object
 • het te testen materiaal
 • de te toetsen vaardigheden
 • de te treffen veiligheidsmaatregelen
 • de te trekken conclusies
 • de te veranderen koers
 • de te verbeteren situatie
 • het te verdelen bezit
 • de te verlenen zorg
 • de te vernieuwen gedeelten
 • de te verrichten werkzaamheden
 • het te verschijnen boek
 • de te verstrekken informatie
 • het te verstrekken krediet
 • de te verwarmen ruimte
 • het te verzekeren object
 • het te voeren beleid
 • de te volgen procedure
 • de te volgen route
 • het te volgen traject
 • de te wijzigen tekst
 • de te winnen prijs
 • de te zetten stappen
 • het te zingen nummer
 • het te zuiveren water

Deze voorbeelden moeten niet verward worden met bijvoorbeeld het begrote bedrag ('het bedrag dat begroot is'), de verwachte groei ('de groei die verwacht is/wordt') en de verrichte werkzaamheden ('de werkzaamheden die verricht zijn'). Hierin zijn begrote, verwachte en verrichte voltooid deelwoorden die als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Daarom krijgen ze alleen een e als uitgang, net als bij groot - de grote bedragen, zacht - de zachte groei en licht - de lichte werkzaamheden.