Is taliban enkelvoud of meervoud? En moet dit woord met een hoofdletter worden geschreven?

Taliban is een meervoud. Het enkelvoud is talib (uitspraak: [taliep]). Talib en taliban hebben van zichzelf geen hoofdletter.

Het Arabische talib betekent oorspronkelijk ‘theologiestudent’ of “zoekende, zoeker, in het bijzonder van theologische kennis”. Inmiddels heeft talib een specifiekere betekenis gekregen. Volgens Van Dale betekent het “(in Afghanistan) fundamentalistisch aanhanger van de islam”. De meervoudsvorm taliban duidt deze fundamentalistische aanhangers aan.

Religieuze stromingen en aanhangers met kleine letter

Namen van religieuze stromingen én hun aanhangers krijgen een kleine letter. Voorbeelden zijn moslims, katholieken, sjiieten en boeddhisten. In de praktijk zien we dat Taliban vaak met een hoofdletter wordt geschreven. Veel mensen denken bij Taliban waarschijnlijk aan de naam van een volk (zoals Berbers en Toearegs) of een groepering (zoals Al Qaida). Toch past taliban beter in het rijtje moslims, katholieken, enzovoort.

De enkelvoudsvorm talib is in het Nederlands overigens veel minder gebruikelijk dan taliban. Woordenlijsten geven dan ook alleen de frequentere meervoudsvorm. Vaak is het duidelijker om niet van (een) talib te spreken maar van iemand van de taliban of talibanstrijder/talibanaanhanger.