Is de iemand juist in 'Wil de iemand die deze rommel hier heeft neergezet deze misschien ook weer opruimen?'
 

Het gebruik van de iemand vinden veel taalgebruikers lelijk. 'Wil degene die deze rommel hier heeft neergezet deze misschien ook weer opruimen?' is een stuk beter. 'Wil het individu dat deze rommel hier heeft neergezet ...' is ook mogelijk.

Iemand is geen zelfstandig naamwoord. Daarom is het vreemd om er het lidwoord de voor te zetten. Toch zijn combinaties als een zeker iemand en een vrolijk iemand wél heel gewoon. Nu gaat aan iemand het onbepaalde lidwoord een vooraf, gevolgd door een bijvoeglijk naamwoord (zeker, vrolijk). De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) geeft aan dat dit mogelijk is: "Soms wordt iemand als substantief [zelfstandig naamwoord] gebruikt, altijd met een, bijv.: een keurig iemand, een zeker iemand." Over de iemand doet de ANS geen uitspraken. 

Een iemand en één iemand

In de praktijk komt ook een iemand veel voor:

  • Freek is op zoek naar een iemand die zijn kinderen op maandag naar school brengt.
  • Mijn eerste partijtje was tegen een iemand die heel vaak in het net serveerde. 

In deze zinnen kan een ook prima worden weggelaten - dat heeft zelfs de voorkeur. 

Nog gebruikelijker zijn zinnen met één iemand, zoals:

  • Hij mag één iemand kiezen die hem helpt.
  • In zo'n groep is er altijd één iemand die het beter weet.

De meeste mensen maken geen bezwaar tegen één iemand. Het kan worden vervangen door één persoon, één klasgenoot, één collega, enz., maar dat hoeft niet.