Wat is juist: ‘Dankjewel voor je inzet’ of ‘Dank je wel voor je inzet’? En hoe zit het met dankuwel / dank u wel? En met dankjulliewel / dank jullie wel

Dankjewel voor je inzet’ en ‘Dank je wel voor je inzet’ zijn allebei mogelijk.

Wie dankjewel hier aan elkaar schrijft, ziet het als een tussenwerpsel dat samengesmolten is tot één woord. De betekenissen van de drie woorden dank, je en wel zijn dus helemaal opgegaan in het geheel. Daar is niets op tegen; het komt vaker voor dat zinnetjes samensmelten tot woorden als de betekenis van de afzonderlijke woorden op de achtergrond is geraakt. Denk maar aan alsjeblieft en alstublieft (‘als ’t je/u belieft’), dankzij, godbetert, vaarwel en weliswaar.

Wie ‘Dank je wel voor je inzet’ schrijft, ziet dank je wel nog steeds als een zinnetje: ‘(ik) dank je wel’. Dank je wel wordt dan hetzelfde behandeld als dank je zeer en dank je hartelijk – combinaties die ook los worden geschreven.

Dankjewel en dank je wel zijn informele vormen die gericht kunnen zijn tot één persoon, maar ook gebruikt worden om meer personen te bedanken.

Dankuwel en dank u wel

Voor ‘Dankuwel voor uw inzet’ en ‘Dank u wel voor uw inzet’ geldt hetzelfde: het is allebei mogelijk. Dankuwel is een tussenwerpsel. Dank u wel is vergelijkbaar met dank u zeer en dank u hartelijk. Met ‘Dankuwel / dank u wel voor uw inzet’ kunnen ook een of meer personen worden bedankt. Door het gebruik van u zijn deze vormen iets beleefder/afstandelijker. 

Dankjulliewel en dank jullie wel

Dankjulliewel komt ook voor, maar is minder gebruikelijk dan dankjewel en dankuwel. De woordenboeken vermelden het niet. Het fungeert echter ook in z’n geheel als een tussenwerpsel en kan wat ons betreft dus aan elkaar geschreven worden. Maar dank jullie wel is eveneens mogelijk. Dat is vergelijkbaar met dank jullie zeer en dank jullie hartelijk. Jullie is een tamelijk nadrukkelijke, informele meervoudsvorm; dat valt op als het tweemaal in een zin wordt gebruikt. Minder nadrukkelijk dan ‘Dankjulliewel voor jullie inzet!’ zijn ‘Dankjulliewel voor je inzet!’ en ‘Dankjewel voor jullie inzet!’ Nu hoeft jullie niet te worden herhaald. Je kan immers ook gebruikt worden als er meer personen worden aangesproken. 

Een dankuwel/dankjewel/dankjulliewel

Dankuweldankjewel en dankjulliewel komen ook voor als zelfstandige naamwoorden. Bijvoorbeeld in ‘Na een hartelijk dankjewel namen we afscheid’, ‘Een glimlach en een dankuwel doen meestal wonderen’ en ‘Een dik dankjulliewel voor iedereen!’ Als zelfstandig naamwoord worden dankjeweldankuwel en dankjulliewel aan elkaar geschreven.

Dank je, dank u, dank jullie

Dank je, dank u en dank jullie zijn altijd los; dankje en vooral danku en dankjullie zien er vreemd uit.