Wanneer schrijf je dank zij/dankzij aaneen en wanneer los?

Dank( )zij wordt bijna altijd aaneengeschreven; de betekenis is dan 'door, met dank aan'. Bijvoorbeeld: 'Dankzij de inspanningen van de accountmanager, kon de concurrent worden overgenomen', 'Dankzij jou haalde ik de trein.'

‘Dank zij’ schrijven we los in een zin als ‘Dank zij u, o Heer.’ Zij is hier de aanvoegende wijs (conjunctief) van het werkwoord zijn. Die aanvoegende wijs gebruiken we in het Nederlands alleen nog in vaste constructies als ‘Leve de koning!’