Een gouden oorijzer klopt eigenlijk niet. Iets is van ijzer óf van goud. Is er een naam voor dit soort combinaties?

Een gouden oorijzer is een voorbeeld van een contradictio in adjecto. Dat betekent letterlijk: ‘een tegenstrijdigheid in het bijgevoegde’. Het bijvoeglijk naamwoord gouden is eigenlijk tegenstrijdig met het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort: (oor)ijzer. Andere voorbeelden zijn: een koperen blik, een levend geraamte, de grootste helft, vegetarische worstdroog water, een plastic wijnglas en koud vuur.

De tegenstrijdigheid is geen reden om de combinaties niet te gebruiken: sommige zijn wel degelijk ingeburgerd in het Nederlands, zoals het plastic wijnglas en de vegetarische schnitzel.