Schrijf je hoofdletters in college van burgemeester en wethouders?

Nee, in de meeste contexten schrijven we college van burgemeester en wethouders met kleine letters.

College van burgemeester en wethouders is geen eigennaam, maar een soortnaam; elke gemeente heeft immers een college van burgemeester en wethouders. Als we de afkorting gebruiken, schrijven we wel hoofdletters: college van B en W. Overigens zien we college van B & W ook veel, maar behalve in eigennamen gebruiken we in plaats van & liever en.

In adresseringen worden, waarschijnlijk uit beleefdheid, vaak wel extra hoofdletters gebruikt (net als in bijvoorbeeld Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander):

    College van Burgemeester en Wethouders
    Amstel 1
    1011 PN Amsterdam