Wat is juist: collectors item of collector's item?

 

Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. Het Nederlandse equivalent verzamelaarsobject moet juist helemaal aaneengeschreven worden, want dat is een samenstelling.

Enkele voorbeelden die net als collector's item ongewijzigd uit het Engels zijn overgenomen:

 • artist's impression ('tekening van hoe een toekomstig gebouw eruit zal zien') (ook juist: artist-impression)
 • bird's eye view ('overzicht in vogelvlucht')
 • bull's eye ('de roos van een dartbord')
 • citizen's band ('aan zendamateurs toegewezen golflengte')
 • director's cut ('door de regisseur zelf gemonteerde versie van een speelfilm')
 • driver's seat ('leidinggevende positie')
 • gentlemen's agreement ('herenakkoord')
 • his master's voice ('iemand die een ander napraat')
 • John Bull's Mother ('de Engelse staatskerk')
 • prisoner's dilemma (begrip uit de speltheorie; zie Wikipedia)
 • writer's block ('geestelijke blokkade waardoor je (tijdelijk) niet kunt schrijven')

Anderstalige woordgroepen behouden vaak – vaker dan losse woorden – de spelling uit de taal van herkomst. Zo wordt het Franse leenwoord depot in het Nederlands zonder accenten geschreven, maar in de woordgroep en dépôt ('in bewaring') staan ze nog wel. Duitse leenwoorden verliezen hun hoofdletter, maar in de woordgroep in Frage blijft de hoofdletter bewaard.