Ik kom cliënt steeds vaker zonder trema tegen: client. Dat is toch iets anders?

Cliënt en client zijn inderdaad verschillende woorden, zowel in uitspraak als in betekenis als in spelling.

In het woord cliënt is een trema juist in de betekenis ‘klant’, ‘persoon die gebruikmaakt van de diensten van een advocaat, therapeut, enz.’ Cliënt wordt op zijn Nederlands uitgesproken: als ‘klie-jènt’. Om te voorkomen dat de combinatie ie als ‘ie’ wordt uitgesproken, komt er een trema op de e.

Naast cliënt bestaat ook het uit het Engels overgenomen client: ‘computer die gegevens gebruikt die op een server zijn opgeslagen’. Dit woord wordt zonder trema geschreven, net als in de taal van herkomst. Ook de uitspraak van dit woord is nog Engels: ‘klai-ent’.

Meestal maakt de context wel duidelijk om welk woord het gaat; in client-servermodel, client-serverconcept en clientsoftware is duidelijk het Engelse client bedoeld.