Wat zijn de juiste meervoudsvormen en verkleinvormen in de volgende zin?

‘In bijna alle eetcafés/eetcafees/eetcafé’s waren de satétjes/sateetjes/saté’tjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafétje/cafeetje/café’tje nog wel satés/satees/saté’s.’

Juist is: ‘In bijna alle eetcafés waren de sateetjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafeetje nog wel satés.’

Cafés en satés

In het meervoud krijgen woorden die eindigen op een klinker die in z’n eentje een lange klank weergeeft, meestal apostrof + s: schema’s, aloë’s, Mini’s, auto’s, accu’s, baby’s. De apostrof geeft dan aan dat de klinker ook in het meervoud lang moet worden uitgesproken. In woorden die op meer klinkers eindigen, zoals abonnees, bureaus, displaystaboes, milieus en etuis, is de apostrof voor de meervouds-s niet nodig. Ook in woorden die eindigen op een e met een accent aigu is die apostrof niet nodig: in cafés en satés zorgt het accent aigu ervoor dat deze meervouden goed worden uitgesproken.

Cafeetje en sateetje

Bij de verkleinvorm van woorden die op een enkele klinker eindigen, wordt die klinker juist wél verdubbeld: het is sateetje en cafeetje, en ook aloëetjeschemaatje, autootje en accuutje. Als een woord op een i eindigt, wordt dat in de verkleinvorm ie: Mini - Minietje, ski - skietje. Woorden op een enkele y krijgen een apostrof: baby - baby’tje. Daarnaast is het display - displaytje. Nu staat er een a voor de y, en daarom is de apostrof niet nodig.