Is de volgende zin goed: 'Het buit de komende dagen veel'?

Ja, deze zin komt misschien vreemd over, maar is wel juist. Buit in 'Het buit de komende dagen veel' is een vervoeging van het werkwoord buien.

Dit werkwoord wordt weinig gebruikt, maar het staat wel in verschillende naslagwerken. Van Dale (2015) vermeldt als betekenis "(i.v.m. het weer) onbestendig zijn, bij tussenpozen regenen en waaien." Ook in het woordenboek van Verschueren (1996) staat het werkwoord buien met de betekenis "ongestadig zijn, van het weer."

Het buit is vergelijkbaar met het regent, het sneeuwt en het vriest. Al deze werkwoorden die een weersgesteldheid aanduiden, zijn zogenaamde onpersoonlijke werkwoorden: ze komen alleen met het onderwerp het voor. 'De lucht regent' is dan ook onmogelijk, evenals bijvoorbeeld 'De wolken buien.'

Het werkwoord buien kwam in de zeventiende eeuw al voor. In 1657 bijvoorbeeld schreef Jan Six van Chandelier deze dichtregels:

Dan buit het eens zoo ongetucht
Dat wy schier vliegen, in de lucht