Wat is juist: een Breda's museum of een Bredaas museum?

Het is een Bredaas museum ('een museum in/uit Breda') en ook het Bredase museum ('het museum in/uit Breda'). Maar let op: Breda heeft een museum dat Breda's Museum ('het museum van Breda') heet. Daar kan geen lidwoord voor worden geplaatst.

Bij de stad Breda hoort de bezitsvorm Breda's. Vanwege de a, die lang oftewel 'open' is, moet er een apostrof voor de bezits-s staan. Breda's betekent 'van Breda':

  • Breda's binnenstad
  • Breda's bekendste theater
  • Breda's geschiedenis

Voor Breda's kan geen lidwoord (de, heteen), bezittelijk voornaamwoord (zijn, haar, hun e.d.) of aanwijzend voornaamwoord (die, dat e.d.) staan, net zoals dat voor bijvoorbeeld Eva's of Danny's niet mogelijk is. Een Breda's museum of het Breda's museum is dus niet juist. 

Van de naam Breda kan ook een bijvoeglijk naamwoord worden afgeleid: Bredaas (met dubbel a en zonder apostrof), met als verbogen vorm Bredase (betekenis: 'in/uit/van Breda'). Daar staat vaak wél een lidwoord of voornaamwoord voor:

  • de Bredase binnenstad
  • een Bredaas museum
  • die veelbewogen Bredase geschiedenis
  • haar Bredase periode

Hetzelfde gaat op voor andere plaatsnamen die op -a of -o eindigen: Borculo's buurthuis, maar een Borculoos buurthuis en het Borculose buurthuis; Almelo's Weekblad ('het weekblad van Almelo) en de Almelose binnenstad.

Sommige plaatsnamen hebben overigens een afwijkend bijvoeglijk naamwoord, zoals Gouds bij Gouda. De vormen Goudaas en Goudase zijn niet juist. Het is Gouda's stadhuis of het Goudse stadhuis.