Hoe heet het zinsdeel naar leeftijd in de zin 'De leerlingen werden naar leeftijd ingedeeld'?
 

Dit zinsdeel wordt benoemd als een bepaling van verhouding.

Een bepaling is een zinsdeel dat niet de functie van onderwerp, gezegde of voorwerp heeft. De bepaling van verhouding relateert de rest van de zin aan een bepaalde mate, grootte of hoeveelheid. Deze bepaling geeft eigenlijk antwoord op de vraag 'In welke verhouding?' of 'In verhouding waarmee?' In de volgende voorbeeldzinnen is de bepaling van verhouding gecursiveerd:

  • Met de jaren werd zij milder. (Het milder worden is gerelateerd aan de tijd.)
  • In verhouding tot de meeste landen gaat het goed met onze economie. (De beoordeling 'het gaat goed' is gerelateerd aan de situatie in andere landen.)
  • Salariëring geschiedt overeenkomstig uw ervaring. (Het salaris is gerelateerd aan de hoeveelheid ervaring.)

Een bepaling van verhouding kan ook de vorm van een bijzin hebben:

  • Naarmate mensen meer weten, neemt hun bescheidenheid toe.