Wat voor zinsdeel is gelukkig in de zin ‘Gelukkig is zij weer de oude’?
 

Gelukkig is hier een bijwoordelijke bepaling van modaliteit.

Bepalingen van modaliteit geven de mening van de spreker over de inhoud van de zin weer. Die mening wordt weergegeven door woorden als (hoogst)waarschijnlijk, gelukkig, misschien en hopelijk. Maar ook woorden die de nadruk op een bepaald zinsdeel leggen (woorden als al, pas, ook, alleen, enz.) en woorden als maar en toch kunnen een bepaling van modaliteit zijn:

  • Volgend jaar gaan wij misschien verhuizen.
  • Het is al elf uur.
  • Mijn buren wachten al weken op hun nieuwe bank.
  • Kom toch binnen!
  • Hij bleef maar brieven sturen.